Field test: PV Modules

A real world comparison between Mono, Poly, PERC and Dual PV Modules.

Total solar yield: --
S
Total solar yield: --
S
Total solar yield: --
S
Total solar yield: --
S
Total solar yield: --
E
Total solar yield: --
W
Romania
--
--
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Irradiance

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Інтерфейс VE.Bus-NMEA 2000

Цей відгалужувальний кабель NMEA 2000 під’єднує пристрій VE.Bus, наприклад, Multi або Quattro, до мережі NMEA 2000. Він передає дані моніторингу, значення напруги та змінного струму, напруги й постійного струму та стану системи. Інші пристрої NMEA 2000 також можуть надсилати команди на виріб VE.Bus, щоб увімкнути або вимкнути його, або змінити обмеження вхідного струму. 

ЗАСТАРІЛІ ДАНІ: цей інтерфейсний кабель є застарілим. Використовуйте замість нього Пристрій GX, він забезпечує ширший і кращий функціонал. Більш детальну інформацію див. за посиланням в розділі NMEA 2000. І обов’язково ознайомтесь з нашим Посібником з інтегрування корабельних багатофункціональних пристроїв (БФП) для також.

Downloads & Support

Find a Victron Energy dealer near you.

Find a dealer